29. februar kl. 8.00-14.00
Svømmerhallen er optaget til Dansk Skoleidræt
29. februar kl. 8.00-14.00
Svømmerhallen er optaget til Dansk Skoleidræt
29. februar kl. 8.00-14.00
Svømmerhallen er optaget til Dansk Skoleidræt
Hjælp os med at hjælpe andre

Frivillighed

Sportscenter Danmark afholder mere end 2.500 arrangementer årligt. Det giver mange spændende opgaver, der kan løses af ansatte, men også af frivillige.

Ved frivilligt arbejde forstås en ulønnet indsats baseret på interessen for at hjælpe til ved forskellige begivenheder. Det vil sige, at aktiviteten udføres af eget ønske, lyst og interesse, samt at personen kan stoppe, hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.

Du bestemmer selv, hvad du ønsker at byde ind med. Der er flere forskellige grupper for frivillige. Frivilligt arbejde omfatter en indsats, der er formelt organiseret og dermed ikke almindelig hjælpsomhed eller medborgerskab. Frivilligt arbejde i Sportscenter Danmark er organiseret og til gavn for centeret, foreninger og de mennesker, der færdes i og omkring indsatsområderne. Alle, der frivilligt organiserer sig i og omkring indsatsområderne, vægtes ligeværdigt fra Sportscenter Danmarks side.

Frivillighedsgrupper

Udeområde og service

Ivar Pedersen

Fundraising

Svend Conrad-Petersen

Kultur

Grethe Brinck Knudsen

Café og køkken

Else Pedersen

Ny i fitness træningscenter

Anne Marie Sander

Frivillig i træningscenter

Mogens Gabelgaard

Frivillighed-hjerte
Frivillighed-hænder

Frivillighedsmøder

Alle i frivilighedsgruppen inviteres til møde kl. 10.00-11.00 den 1. fredag hver måned. Her orienterer ledelsen om nye tiltag, kommende opgaver, erfaringsudveksling og hyggeligt samvær.

Gruppen afholder bl.a. årligt en fælles julefrokost.

Ikke lønnet

Frivillighed er ikke lønnet. Frivilligt arbejde udelukker ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter i forbindelse med udførelsen af opgaven; herunder transport- og telefonudgifter. Frivilligt arbejde udelukker heller ikke, at en person kan modtage et symbolsk beløb for det frivillige arbejde, eller at indsatsen kommer en forening til gode. I henhold til offentlige regler påhviler det den frivillige selv at opsøge information om, hvorvidt særlige forhold eller begrænsninger gør sig gældende i det enkelte tilfælde. 

Scroll to Top
Få seneste nyt fra Sportscenter Danmark