Træn i dag ·
I vores fitnesscentre og Powerboksen tilbyder vi træningsmuligheder for alle
Spil Padel ·
Book en bane allerede i dag
Slap af ·
Nyd de mange faciliteter i spaområdet og forkæl dig selv
Kultur ·
Køb billetter til din næste kulturoplevelse allerede i dag
Fest ·
Hold din næste fest hos os og skab uforglemmelige øjeblikke
Ophold ·
Brug for en ferie eller en getaway
EM Fanzone ·
Storskærm, mad og drikke - Vi lover vild fodboldstemning!
DKK hundeudstilling ·
Den 14.-16. juni afholder Dansk Kennel Klub hundeudstilling. Vær opmærksom på øget trafik.
Svømmehal ·
Saltbassinet er lukket til og med middag fredag d. 14/06/2024
Disc Golf ·
Disc Golf banen er lukket til og med søndag d. 16/06 grundet hundeudstilling
Træn i dag ·
I vores fitnesscentre og Powerboksen tilbyder vi træningsmuligheder for alle
Spil Padel ·
Book en bane allerede i dag
Slap af ·
Nyd de mange faciliteter i spaområdet og forkæl dig selv
Kultur ·
Køb billetter til din næste kulturoplevelse allerede i dag
Fest ·
Hold din næste fest hos os og skab uforglemmelige øjeblikke
Ophold ·
Brug for en ferie eller en getaway
EM Fanzone ·
Storskærm, mad og drikke - Vi lover vild fodboldstemning!
DKK hundeudstilling ·
Den 14.-16. juni afholder Dansk Kennel Klub hundeudstilling. Vær opmærksom på øget trafik.
Svømmehal ·
Saltbassinet er lukket til og med middag fredag d. 14/06/2024
Disc Golf ·
Disc Golf banen er lukket til og med søndag d. 16/06 grundet hundeudstilling
Træn i dag ·
I vores fitnesscentre og Powerboksen tilbyder vi træningsmuligheder for alle
Spil Padel ·
Book en bane allerede i dag
Slap af ·
Nyd de mange faciliteter i spaområdet og forkæl dig selv
Kultur ·
Køb billetter til din næste kulturoplevelse allerede i dag
Fest ·
Hold din næste fest hos os og skab uforglemmelige øjeblikke
Ophold ·
Brug for en ferie eller en getaway
EM Fanzone ·
Storskærm, mad og drikke - Vi lover vild fodboldstemning!
DKK hundeudstilling ·
Den 14.-16. juni afholder Dansk Kennel Klub hundeudstilling. Vær opmærksom på øget trafik.
Svømmehal ·
Saltbassinet er lukket til og med middag fredag d. 14/06/2024
Disc Golf ·
Disc Golf banen er lukket til og med søndag d. 16/06 grundet hundeudstilling

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Sportscenter Danmark indsamler og behandler personoplysninger.

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1
6600 Vejen

CVR-nr.: 16325228

Det er ikke et krav, at Sportscenter Danmark har en DPO (databeskyttelsesrådgiver), men har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via mail@sportscenterdk.com.

Personoplysninger omfatter al information, der enten direkte eller indirekte kan relateres og identificeres til en fysisk person. Personoplysninger inkluderer bl.a. oplysninger som navn, adresse, e-mail og personnummer.

Vi behandler personoplysninger om dig, når det er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ophold
Når du booker et ophold hos os, behandler vi følgende personoplysninger om dig med henblik på at kunne administrere din booking, opfylde vores aftale med dig samt sikre at give dig den bedst mulige oplevelse: navn, bopæl, fødselsdato, nationalitet, E-mail, og telefonnummer. Derudover behandler vi oplysninger omkring dit køb, herunder tidspunktet for dit køb, varighed og tidspunkt for opfyldelse af vores aftale med dig, betalings- og kortoplysninger, oplysninger om medfølgende gæster, kostbehov, særlige præferencer, mv., men kun du oplyser os herom. I nogle tilfælde behandler vi også dit pasnummer eller nummer på anden rejselegitimation.

Aktiviteter samt deltagelse i events
Når du booker en tid til en af vores aktiviteter eller deltager i et event, der bliver afholdt hos os, behandler vi følgende personoplysninger med henblik på at kunne administrere din booking, opfylde vores aftale med dig samt sikre at give dig den bedst mulige oplevelse: navn, evt. værelsesnummer, evt. brugernummer eller evt. adresse, hus- eller værelses nr., fødselsdato, telefonnummer, E-mail og køn. Derudover behandler vi oplysninger omkring dit køb, herunder tidspunktet for dit køb, varighed og tidspunkt for opfyldelse af vores aftale med dig.

Restaurant, fest og take-away
Når du booker i vores restaurant, afholder fester eller køber take-away, behandler vi følgende personoplysninger om dig for at kunne administrere din booking, opfylde vores aftale med dig samt sikre at give dig den bedst mulige oplevelse: navn, evt. hus eller værelses nr., E-mail, og telefonnummer. Derudover behandler vi oplysninger omkring dit køb, herunder tidspunktet for dit køb og tidspunkt for opfyldelse af vores aftale med dig, betalings- og kortoplysninger oplysninger om medfølgende gæster, kostbehov, særlige præferencer, mv., men kun hvis du oplyser os herom.

Konkurrencer
Når du deltager i en af vores konkurrencer, behandler vi følgende personoplysninger om dig med henblik på administration af din deltagelse i konkurrencen: navn, adresse, E-mail, telefonnummer samt eventuelt din besvarelse.

Sociale medier
Når du besøger en af vores profiler på hhv. Facebook, Instagram, LinkedIn, herunder vælge at følge vores profil, behandler vi følgende personoplysninger om dig til administration af vores profil samt for at kunne kommunikere med dig: brugernavn, kontaktoplysninger, kommentarer, besøgstidspunkt samt om du har ”liket” nogle af vores opslag.

Henvendelser
Når du henvender dig til os, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Vi anbefaler, at du aldrig fremsender følsomme personoplysninger om dig, fx oplysninger om seksuel orientering, helbredsmæssige oplysninger, oplysninger om en trosretning eller etnisk oprindelse med mindre disse oplysninger er strengt nødvendige for at vi kan besvare din henvendelse fyldestgørende.

Direkte marketing / Nyhedsmail
Når du tilmelder dig vores nyhedsmail, behandler vi følgende personoplysninger om dig for administration og håndtering af vores nyhedsmails til dig: navn, E-mail samt din brug af nyhedsmailen, herunder oplysninger om du har åbnet nyhedsbrevet og i så fald, hvornår du har åbnet nyhedsbrevet, hvad du har set og klikket på i nyhedsbrevet, samt hvornår du har gjort det.

Kundetilfredshedsundersøgelse
Når du deltager i vores kundetilfredshedsundersøgelse, behandler vi følgende personoplysninger om dig for administration af din deltagelse: navn, E-mail, tidspunkt for besvarelse samt din beskrivelse.

Videoovervågning og fotografering
Vi gør opmærksom på, at vi foretager videoovervågning på vores fællesarealer og offentligt tilgængelige områder både inde- og udendørs med henblik på at forebyggelse af kriminalitet, undersøgelse af uheld eller tilsvarende situationer. Vi henviser i øvrigt til vores skiltning omkring hele Sportscenter Danmark. Derudover gør vi opmærksom på, at der ved særlige events kan blive taget billeder eller optaget video til brug for efterfølgende markedsføring af eventet.

Leverandører og samarbejdspartnere
Når du er leverandør eller på anden vis samarbejdspartner behandler vi følgende personoplysninger om dig og dine ansatte med henblik på at varetage og administrere vores samarbejde: navn, E-mail, telefonnummer samt vores løbende korrespondance i forbindelse med samarbejdet.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder. 

Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere typer personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne privatlivspolitik.

Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR. 

Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål
For at kunne levere eller tilbyde ydelser eller produkter brugere, kunder eller medlemmer.
At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.
At levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer.
For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, eksempelvis opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag.
At sende direkte markedsføring til brugere, kunder eller medlemmer – såsom e-mails, SMS og MMS, direkte meddelelser på sociale medier osv.
At forhindre svindel og misbrug af it-systemer og produkter eller ydelser, som leveres via it-systemer.
For at kunne administrere en kundeklub eller et medlemskab hos os.
For at forbedre vores produkter, ydelser eller hjemmeside.
At foretage profilering af brugere, kunder eller medlemmer ved at analysere og forudsige deres præferencer og/eller adfærd.

Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres til dig som person.

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vi benytter eksterne leverandører og samarbejdspartnere fx i forbindelse med bookinger, advendte it-systemer og udsendelse af nyhedsmails. Hvis de eksterne leverandører og samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses-  eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet. 

Der deles personoplysninger internt mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.

Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. 

Som registreret person har du en række rettigheder
Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation. En indsigelse kan være begrundet i behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.
Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.
Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.
Du kan altid klage til Datatilsynet.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
Du kan finde mere information om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

Vi bestræber os på at møde dine ønsker omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
dt@datatilsynet.dk

Privatlivspolitikken er senest opdateret den 1. december 2023

Scroll to Top
Få seneste nyt fra Sportscenter Danmark